top of page
  • Writer's pictureAleksejs Valle

Kā samazināt Jūsu ES preču zīmes reģistrācijas maksu par 75%

Eiropas Savienības preču zīmes pieteikuma pamatmaksa ir €850. Tā ir minimālā nodeva, kuru preču zīmes pieteicējs maksā Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojam (EUIPO), reģistrējot preču zīmi visās 27 Eiropas Savienības dalībvalstīs. Parasti šī nodeva ir maksājama pilnā apmērā.


Tomēr, kopš 2021.gada mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) Eiropas Savienībā ir pieejams līdzfinansējums intelektuālā īpašuma aizsardzībai, tostarp preču zīmju reģistrācijai. Šogad iespēja pieteikties un saņemt dotāciju MVU ir no 2024.gada 22. janvāra līdz 2024.gada 6.decembrim.


Atbilstoši programmas noteikumiem Eiropas Savienība atlīdzina 75% no preču zīmes pieteikuma maksas līdz €1,000. Tātad, pieņemot, ka pamatmaksa par pieteikumu ir €850, uzņēmums var atgūt €637, samazinot savas izmaksas līdz €213.


Kas var pieteikties?


Grantu var saņemt jebkurš MVU, kas ir reģistrēts Eiropas Savienībā. MVU jāatbilst diviem kritērijiem:


  • Uzņēmumam ir mazāk nekā 250 darbinieku

  • Uzņēmuma gada apgrozījums nepārsniedz €50,000,000 un/vai gada bilance kopumā nepārsniedz €43,000,000


Četri soļi finansējuma saņemšanai


  1. Reģistrējieties EUIPO tīmekļa vietnē un aizpildiet līdzfinansējuma pieteikuma formu, piesakoties attiecīgajam vaučerim šeit.

  2. EUIPO izvērtēs Jūsu pieteikumu 15 darba dienu laikā. Pozitīvā lēmuma gadījumā e-pastā saņemsiet apstiprinājumu par granta piešķiršanu.

  3. Divu mēnešu laikā no lēmuma saņemšanas brīža Jums ir jāiesniedz EUIPO preču zīmes reģistrācijas pieteikums, samaksājot maksu par pieteikumu.

  4. Pēc tam, kad pieteikuma maksa ir samaksāta, izmantojiet elektronisko maksājuma veidlapas pieprasījumu, kas ir pieejams fonda tīmekļa vietnes lietotāju sadaļā šeit. Parasti lēmums par līdzekļu izmaksu tiek pieņemts un nauda tiek pārskaitīta uzņēmuma norādītajā bankas kontā 30 dienu laikā.


Vai dotāciju saņems visi, kas pieteiksies?


Nē, fonda līdzekļi ir pieejami līdz tie tiek izsmelti. Finansējumu piešķir pēc principa “pirmais nācis, pirmo apkalpo”, ievērojot pieteikuma iesniegšanas datumu un laiku. Piemēram, 2023.gadā lielās intereses un aktivitātes dēļ pieteikšanās fonda preču zīmju vaučerim tika slēgta 10.novembrī.


Vai patentpilnvarnieks var pieprasīt finansējumu MVU vārdā?


Jā, bet dotācija tiks pārskaitīta uz uzņēmuma bankas kontu un pirms pieteikuma iesniegšanas būs jāparaksta “godprātīga apliecinājuma” dokuments.


Comments


Vai Jums ir nepieciešama palīdzība saistībā ar preču zīmes aizsardzību?

Parūpējieties par savu intelektuālo īpašumu

bottom of page