top of page

Preču zīmes reģistrācijas forma

Jūsu sniegtā informācija tiks izmantota kā sākumpunkts. Mēs ar Jums sazināsimes, lai precizētu detaļas.

1. Informācija par preču zīmi
2. Kontaktinformācija
Pamatcenas*

ES preču zīme

€300 + EUIPO €850

LV preču zīme

€250 + LRPV €185

Starptautiska zīme

Individuāls aprēķins

*Pamatcenā ietilpst preču zīmes klases izvēle, preču un pakalpojumu pamata specifikācijas izstrāde, bezmaksas identisku preču zīmju meklējums, preču zīmes pieteikuma iesniegšana vienā klasē, ko veic profesionālais patentpilnvarnieks, atbildes uz nesarežģītiem iestādes pieprasījumiem, paziņošana par pieteikuma akceptu, publikācija un reģistrācijas apliecības izsniegšana. Padziļinātam preču zīmju meklējumam tiek piemērota atsevišķa fiksēta maksa, kuras apmērs ir atkarīgs no Jūsu vajadzībām. Atlīdzība par citiem pakalpojumiem, tai skaitā darbu ar iebilduma iesniegumiem, tiks aprēķināta pēc stundu likmes €140.

Paldies par ziņu!

bottom of page