top of page

Atruna

Šī vietne nesniedz un nepiedāvā juridiskus vai citus padomus, un tā ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem. Jums nevajadzētu paļauties uz to kā uz juridisku padomu. Vietnes lietotāji ir atbildīgi par šādu padomu saņemšanu no sava jurista.

Nevienam lietotājam nevajadzētu rīkoties vai atturēties no rīcības, pamatojoties uz informāciju šājā vietnē, iepriekš nesaņemot profesionālu padomu. SIA Nordengate Consult neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas var rasties, izmantojot šīs tīmekļa vietnes saturu vai paļaujoties uz to, un, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, neuzņemas nekāda veida atbildību par lietotāju darbībām vai bezdarbību, kas balstās uz šīs vietnes saturu.​

SIA Nordengate Consult neatbalsta un nav atbildīga par trešo personu saturu, kam var piekļūt no šīs vietnes, tā neiesaka un neatbalsta trešo personu pakalpojumu izmantošanu. Izmantojot trešo personu saites, lietotāji uzņemas personīgu risku, un SIA Nordengate Consult nesniedz nekādus apliecinājumus vai garantijas saistībā ar šo saišu saturu, kā arī neuzņemas nekādu saistītu atbildību.

bottom of page