top of page
  • Writer's pictureAleksejs Valle

Kas ir preču zīme un kāpēc to ir vērts reģistrēt?

Preču zīme ir apzīmējums, kuru lieto, lai kādas personas preces vai pakalpojumus atšķirtu no citu personu precēm vai pakalpojumiem.


Visbiežāk par preču zīmēm kļūst uzņēmumu nosaukumi un logotipi. Piemēram, preču zīmes ir slavenais Apple Inc. ābola simbols un Google vārds. Preču zīmes var būt arī cita veida apzīmējumi, taču šādi piemēri ir sastopami salīdzinoši reti. Te var minēt Coca-Cola pudeles formu, kas ir reģistrēta preču zīme kopš 1961.gadā.


Preču zīme un zīmols


Preču zīmes nedrīkst jaukt ar zīmoliem. Kaut arī daži šos terminus ikdienā lieto kā sinonīmus, tie, tomēr, apzīmē dažādas lietas. Zīmols ir visai plašs termins, kuru tradicionāli izmanto reklāmas industrijā un ar to parasti saprot uzņēmuma identitātes elementu kopumu. Tikmēr svarīgi saprast, ka preču zīme ir intelektuālā īpašuma veids un vienlaikus finanšu aktīvs, kas nodrošina zīmola juridisku aizsardzību.


Kādas priekšrocības sniedz preču zīmes reģistrācija?


Pretēji plaši izplatītajam viedoklim, preču zīmes nav obligāti jāreģistrē, lai tās varētu izmantot uzņēmējdarbībā. Lietot var arī nereģistrētas zīmes. Kāpēc tad vispār jārunā par preču zīmju reģistrāciju? Tam ir vairāki iemesli.

  1. Preču zīmes reģistrācija piešķir preču zīmes īpašniekam izņēmuma tiesības aizliegt citām personām saimnieciskajā apritē izmantot apzīmējumus, kurus patērētāji varētu sajaukt ar reģistrētu preču zīmi vai kuru izmantošana varētu citādi nodarīt kaitējumu attiecīgajai preču zīmei. Tādējādi reģistrētās preču zīmes īpašnieks parasti iegūst plašāku tiesisku aizsardzību, salīdzinot ar nereģistrētas preču zīmes īpašnieku.

  2. Peču zīmes reģistrāciju var uzskatīt par ilgtermiņa ieguldījumu uzņēmuma attīstībā. Agrīnā biznesa stadijā reti kurš aizdomājas par nepieciešamību aizsargāt preču zīmi, taču, piedzīvojot izaugsmi, jautājums neizbēgami kļūst aktuāls. Ja preču zīmi laicīgi nereģistrē, var gadīties, ka uzņēmumam būs grūtības piesaistīt kvalitatīvas investīcijas un investoru acīs tā vērtība var būtiski samazināties, it īpaši, ja kāda trešā persona sāk pēkšņi pretendēt uz tiesībām izmantot noteikto apzīmējumu.

  3. Bez preču zīmes reģistrācijas visticamāk nebūs iespējama šī aktīva komercializācija. Atšķirībā no nereģistrētajam preču zīmēm, reģistrētās zīmes var viegli pārdot vai licencēt. Tādā veidā tās rada papildu ienākumu un atvieglo uzņēmumu restrukturizāciju.

Jāatceras, ka, lai apzīmējums kļūtu par aizsargājamu preču zīmi, patērētāju acīs šādam apzīmējumam jākalpo preču vai pakalpojumu atšķiršanai. Savukārt tiesību uz preču zīmi iegūšana un pienācīga aizsardzība ir svarīga, lai Jūsu uzņēmums varētu veiksmīgi augt un attīstīties.

コメント


Vai Jums ir nepieciešama palīdzība saistībā ar preču zīmes aizsardzību?

Parūpējieties par savu intelektuālo īpašumu

bottom of page