top of page
  • Writer's pictureAleksejs Valle

Kā pārvaldīt preču zīmes, ja Jums ir vairāki uzņēmumi

Ja Jūs strādājat uzņēmumu grupā, iespējams, ka Jūs interesē labākais veids, kā pārvaldīt savu preču zīmju portfeli. Vai vajadzētu ļaut katram grupas uzņēmumam būt preču zīmju īpašniekam, vai arī labāks risinājums būtu izveidot īpašu preču zīmju pārvaldītājsabiedrību? Gandrīz visos gadījumos gudrāka pieeja būtu turēt preču zīmes vienā uzņēmumā, jo tiesību uz preču zīmēm sadalīšana rada vairākus riskus.

 

Tiesību uz preču zīmēm sadalīšanas riski

 

  1. Kontroles pār zīmolu zaudēšana Bez īpašumtiesību centralizācijas atsevišķi uzņēmumi varētu izmantot Jūsu zīmolu veidos, kas kaitē grupas reputācijai vai ir pretrunā ar Jūsu vispārējo uzņēmējdarbības stratēģiju. Turklāt Jūsu rīcībā var būt nepilnīga informācija par to, kā tie piesakās preču zīmju reģistrācijām vai licencē esošās zīmes. Bez stingras uzraudzības preču zīmes var tikt vizuāli attēlotas nepareizi, kas, savukārt var novest pie preču zīmju atšķirtspējas vājināšanās.

  2. Preču zīmju aizsardzības īstenošanas problēmas Ja preču zīme pieder uzņēmumam, kuru Jūs tieši nekontrolējat, Jums var nebūt iespējas efektīvi vērsties pret pārkāpēju vai vienlaicīgi aizsargāt visu Jūsu komercstruktūru strīdā. Tāpat, fakts, ka reputācija nav koncentrēta vienā pārvaldītājsabiedrībā, var apgrūtināt iespējas pierādīt, ka Jūsu zīmols ir plaši pazīstams, tādējādi padarot to juridiski vājāku. Sarežģītos pārkāpumu gadījumos pareizās juridiskās personas, kura var uzsāks tiesvedību, noteikšana prasa laiku, kas var kavēt procesu un palielināt izmaksas.

  3. Grūtības ar restrukturizāciju un finansējuma piesaisti Ja vēlaties veikt komercsabiedrību reorganizāciju, pārdot kādu no uzņēmumiem vai saņemt finansējumu darbības paplašināšanai, preču zīmju atrašanās dažādu uzņēmumu īpašumā var sarežģīt situāciju. Pircēji vai investori var pieprasīt papildu aizsardzību vai garantijas. Potenciālajiem investoriem var rasties bažas par grupas ilgtermiņa stabilitāti, ja preču zīmes kā aktīvi netiek pārvaldīti centralizēti, it īpaši, ja Jūsu struktūra lielā mērā balstās uz licenču līgumiem, kas noslēgti starp grupas uzņēmumiem.

 

Centralizētas pieejas galvenie ieguvumi

 

  1. Kompetences centralizācija Viena komanda ar specializētām zināšanām pārvalda Jūsu preču zīmes, nodrošinot konsekventu plānu Jūsu zīmola aizsardzībai. Šī komanda var izstrādāt visaptverošu zīmola aizsardzības stratēģiju, kas aptver visus Jūsu grupas uzņēmumus.

  2. Skaidrāka uzraudzība Jums ir skaidrāks priekšstats par Jūsu preču zīmju vispārējo stāvokli, kas palielina pārliecību par biznesa lēmumiem. Ar konsolidētu īpašumtiesību pārvaldības modeli ir vieglāk sekot līdzi preču zīmju atjaunošanas termiņiem, reaģēt uz iespējamiem apdraudējumiem un panākt ātru rīcību pārkāpumu gadījumā.

  3. Vienkāršota vērtēšana Ir vieglāk novērtēt Jūsu preču zīmju kopējo vērtību, ja tās visas atrodas vienuviet. Tas ir ļoti svarīgi priekš pārdošanas, licencēšanas vai finansējuma piesaistes.

 

Nodokļu apsvērumi


Svarīgi būtu konsultēties ar nodokļu ekspertu, jo struktūra, kura var būt vislabāk piemērota Jūsu biznesam, var radīt nodokļu sekas. Galvenais apsvērums ir transfercenu noteikšana. Transfercenu noteikšana attiecas uz cenām, par kādām preces vai pakalpojumi tiek apmainīti starp saistītiem uzņēmumiem. Ja Jūs licencējat savas preču zīmes no pārvaldītājsabiedrības saviem operatīvajiem uzņēmumiem, tad licences maksas jānosaka atbilstoši tirgus principam, kas nozīmē, ka cenām jābūt atbilstošām tām cenām, ko maksātu nesaistīti uzņēmumi. Ja to nedarīt, nodokļu iestādes var izvirzīt pretenzijas.

 

Secinājumi


Tiesību uz preču zīmēm sadalīšana rada riskus gan Jūsu zīmola aizsardzībai, gan uzņēmuma darbības fleksibilitātei. Īpašumtiesību centralizēšana un skaidru licencēšanas līgumu noslēgšana ar Jūsu operatīvajiem uzņēmumiem gandrīz vienmēr ir gudrāks risinājums.

Opmerkingen


Vai Jums ir nepieciešama palīdzība saistībā ar preču zīmes aizsardzību?

Parūpējieties par savu intelektuālo īpašumu

bottom of page