top of page
  • Writer's pictureAleksejs Valle

Kā meklēt preču zīmes

Pirms veikt savas preču zīmes reģistrāciju un sākt piedāvāt preces vai pakalpojumus klientiem, ir svarīgi pārliecināties, ka Jūsu produkta nosaukums vai logotips nekonfliktē ar citām personām piederošajām preču zīmēm. Iemesls tam ir vienkāršs. Ikviena persona, kurai pieder pietiekami līdzīga reģistrēta vai nereģistrēta preču zīme, var iebilst pret Jūsu preču zīmes reģistrāciju vai vērsties pret Jums tiesā saistībā ar šīs zīmes nelikumīgu izmantošanu. Rezultātā Jūs varat ciest lielus zaudējumus.


Praksē var būt visai grūti atrast unikālu preču zīmi. Nav retums, ka pietiekami droša varianta atrašanai, nākas atmest desmitiem labu ideju. Tāpēc preču zīmes pieteikuma iesniedzēji bieži vien samierinās ar zināmu juridiska un komerciāla riska līmeni.


Kur un kā meklēt


Preču zīmes reģistrē tajā teritorijā, kur Jums ir nepieciešama aizsardzība. Tātad, pirmais uzdevums ir saprast, kurās valstīs Jūs plānojat piedāvāt savu produktu – tās arī būs teritorijas, kur jāmeklē agrākas tiesības. Nākamais solis ir pats meklējums.

  1. Reģistrētas preču zīmes. Viens no labākajiem bezmaksas resursiem reģistrēto preču zīmju meklēšanai ir TMView datubāze. Šeit var atrast informāciju gan par Amerikas Savienotajās Valstīs, gan Eiropas Savienībā un daudzās citās valstīs reģistrētajām preču zīmēm. Meklēšanai var izmantot vārdus vai attēlus. Svarīgi precīzi izvēlēties atbilstošas teritorijas un preces vai pakalpojumus saistībā ar kuriem preču zīme tiks lietota.

  2. Meklēšana tiešsaistē. Ierakstiet savas preču zīmes nosaukumu vai augšuplādējiet produkta logotipu Google un Bing meklētājos. Meklēšana var atklāt tīmekļa vietnes, kas izmanto identiskas vai līdzīgas nereģistrētas preču zīmes.

  3. Domēna vārdi. Preču zīmes var saturēt domēna vārdi, tāpēc ir vērts pārbaudīt vai ir reģistrēti Jūsu zīmei līdzīgi vai identiski domēna vārdi. Jā šādas reģistrācijas tiek atklātas, apmeklējiet attiecīgās tīmekļa vietnes, lai noskaidrotu vai tās ir aktīvas. Domēnu meklēšanai var izmantot Marcaria.

  4. Uzņēmumu nosaukumi. Arī uzņēmumu nosaukumi mēdz ietvert preču zīmes, tāpēc svarīgi ieskatīties attiecīgās valsts komercreģistra datos. Piemēram, Latvijā var izmantot Uzņēmumu reģistra meklētāju, bet Apvienotajā Karalistē – Companies House.

  5. Sociālie tīkli un aplikācijas. Ir rekomendējams veikt meklējumu lielākajos sociālajos medijos, tādos kā Facebook, Linkedin, TikTok, X, Instagram un YouTube. Pārbaudiet arī App Store un Google Play – iespējams Jūs atrodat mobilās aplikācijas ar līdzīgiem nosaukumiem.

Rezultātu analīze


Preču zīmju meklēšanas mērķis ir identificēt tādas citām personām piederošās preču zīmes, kuras ir pietiekami līdzīgas, lai tās varētu sajaukt ar Jūsu izvēlēto preču zīmi. No tiesību viedokļa, tas vai preču zīmes ir pietiekami līdzīgas ir nosakāms nevis balstoties uz subjektīvajām izjūtām, bet gan objektīvajiem apstākļiem.


Vispārinot, katrā gadījumā ir jāizvērtē attiecīgo zīmju vizuāla, fonētiska un konceptuāla līdzība. Vērtējums jāveic no attiecīgo preču vai pakalpojumu vidējā patērētāja skata punkta, izdarot secinājumu par to, vai ir iespēja, ka šāds patērētājs attiecīgās preču zīmes sajauks. Tātad, salīdzinot preču zīmes, domājiet kā patērētājs.


Ekspertu palīdzība


Jāatceras, ka visaptveroša un kvalitatīva preču zīmju meklēšana nav vienkāršs uzdevums. Šis darbs prasa pieredzi un zināšanas. Ir uzņēmumi, kas specializējas preču zīmju meklējumos un var atvieglot procesu, apkopojot informāciju no vairākiem avotiem. Viens no pazīstamākajiem šādiem uzņēmumiem ir Clarivate. Savukārt datu analīzi var uzticēt profesionālajam patentpilnvarniekam, kurš sniegs kvalificētu viedokli par meklējuma rezultātiem un ieteikumus par to, kā mazināt riskus.

Σχόλια


Vai Jums ir nepieciešama palīdzība saistībā ar preču zīmes aizsardzību?

Parūpējieties par savu intelektuālo īpašumu

bottom of page