top of page
  • Writer's pictureAleksejs Valle

Kā aizsargāt zīmolu Amazon, izmantojot “Brand Registry”

Ja Jūsu tirgojat patēriņa preces internetā, viena no e-komercijas platformām, kuru Jūs, iespējams, šobrīd izmantojat, ir Amazon Marketplace. Problēma ar kuru nākas saskarties daudziem populāru produktu pārdevējiem šajā vidē, ir pakaļdarinājumi. Ja Jums ir plaukstošs bizness, agri vai vēlu kāds mēģinās nopelnīt uz Jūsu rēķina, imitējot Jūsu produktu vai zīmolu. Lai cīnītos ar negodprātīgiem pārdevējiem, 2017.gadā Amazon ieviesa bezmaksas risinājumu, kas ir pieejams visiem zīmolu īpašniekiem.


Kas ir Amazon Brand Registry


Amazon Brand Registry ir Amazon rīks, kas palīdz aizsargāt Jūsu produkta zīmolu Amazon interneta veikalā. Amazon mērķis ir nodrošināt, ka jebkurš veikala klients var viegli atrast un droši iegādāties oriģinālas preces. Neautentisku preču iegāde ne vien mazina zīmolu īpašnieku peļņu, bet arī negatīvi ietekmē Amazon reputāciju un patērētāju uzticību platformai kopumā.


Reģistrācijas priekšrocības


Galvenās priekšrocības, kuras sniedz zīmola reģistrācija Brand Registry:

  1. Automātiska zīmola aizsardzība. Izmantojot informāciju, kuru Jūs sniedzat par savu zīmolu un produktu, Amazon algoritmi izseko un atrod preces, kuras pārkāpj Jūsu intelektuālo īpašumu pirms tās tiek izliktas pārdošanai. Saskaņā ar Amazon datiem sistēma bloķē 99% pārkāpumu pirms zīmola īpašnieks tos pats būtu atklājis.

  2. Statistikas datu pieejamība. Jūs iegūsiet piekļuvi noderīgiem statistikas datiem. Piemēram, varēsiet aplūkot lietotnes informācijas paneli, lai uzzinātu cik reizes Amazon ir rīkojies preventīvi, lai nepieļautu preču, kas pārkāpj Jūsu tiesības, pārdošanu.

  3. Ērtāks ziņošanas process. Iespēja ziņot Amazon par pakāpumiem, izmantojot “Report a Violation” funkciju. Šis rīks ļaus Jums ātri meklēt un identificēt pārkāpumus, kā arī sekot savu ziņojumu statusam.

  4. Amazon aktīvi iesaistīties pārkāpuma novēršanā. Ja tiek konstatēts zīmola īpašnieka tiesību pārkāpums, Amazon var vērsties pret pārkāpējiem vairākos veidos, tai skaitā, apturēt attiecīgo preču pārdošanu, bloķēt lietotāju kontus, aizturēt naudas līdzekļus, izmeklēt preču izcelsmi un ziņot par pārkāpumu tiesību aizsardzības iestādēm.

Priekšnoteikumi Brand Registry izmantošanai


Lai sāktu izmantot Brand Registry, ir nepieciešams, lai:

  1. Jums pieder reģistrēta un spēkā esoša preču zīme vai preču zīmes reģistrācijas pieteikums teritorijā, kurā Amazon nodrošina zīmola aizsardzību. Uz doto brīdi sistēma aizsargā vienīgi tās preču zīmes, kuras reģistrētas vai pieteiktas reģistrācijai Austrālijā, Beniluksa Intelektuālā īpašuma birojā, Brazīlijā, Kanādā, Ēģiptē, Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā (EUIPO), Francijā, Vācijā, Indijā, Itālijā, Japānā, Saūda Arābijas Karalistē, Meksikā, Polijā, Singapūrā, Spānijā, Zviedrijā, Turcijā, Apvienotajā Karalistē, Apvienotajos Arābu Emirātos un ASV.

  2. Preču zīme ir vai nu vārdiska (veidotai no vārdiem, burtiem vai cipariem), vai nu figurāla (veidotai no grafiskiem elementiem vai grafisko un vārdisko elementu kombinācijas).

Detalizēta informācija par to, kā reģistrēties Brand Registry ir atrodama oficiālajā Amazon pamācībā.


Zīmola pārkāpumi un ziņošana par tiem


Amazon nodrošina aizsardzību tiem zīmolu īpašniekiem, kuriem pieder preču zīmes, kuras ir reģistrētas vai pieteiktas reģistrācijai. Tātad, lai būtu pamats ziņot par pārkāpumu, Jums ir jābūt preču zīmes īpašniekam. Vairāk par to, kas ir preču zīme, var lasīt šeit.


Amazon publiski neatklāj kādus kritērijus uzņēmums izmanto, lai konstatētu preču zīmju pārkāpumus. Tomēr, šķietami, Amazon balstās uz vispārpieņemtiem starptautisko preču zīmju tiesību standartiem. Proti, preču zīmes pārkāpums ir tad, ja kāds izmanto apzīmējumu, kas:

  1. Ir identisks Jūsu preču zīmei. Proti, apzīmējums un preces, kuriem šis apzīmējums ir izmantots, ir identiski Jūsu preču zīmei un precēm, kuriem ir reģistrēta Jūsu preču zīme, vai

  2. Ir sajaucami līdzīgs Jūsu preču zīmei. Proti, apzīmējums ir identisks vai līdzīgs Jūsu preču zīmei un sakarā ar attiecīgo preču identiskumu vai līdzību pastāv iespēja, ka attiecīgie patērētāji sajauks šo apzīmējumu ar Jūsu preču zīmi.

Lai ziņotu par iespējamo pārkāpumu, zīmolu īpašnieki var izmantot “Report a Violation” pogu. Pēc ziņojuma nosūtīšanas, zīmola īpašnieks saņem apstiprinājumu par to, ka pieprasījums tiek apstrādāts. Parasti Amazon spēj izskatīt pieteikumu un pieņemt lēmumu par pārkāpuma esamību vai neesamību 24 stundu laikā.


Alternatīvas tiesību aizsardzības iespējas


Gadījumā, ja Amazon uzskata, ka pārkāpums nav noticis, zīmola īpašnieks var īstenot citus pasākumus, lai panāktu, ka pārkāpums tiek pārtraukts. Piemēram, ja Jums pieder autortiesības, kas saistītas ar preču zīmes vai produkta dizainu, Jūs varat iesniegt Amazon atsevišķu ziņojumu par autortiesību pārkāpumu. Jūs varat arī brīdināt pārkāpēju par Jūsu tiesību pārkāpumu, nosūtot brīdinājuma vēstuli, vai vērsties ar prasības pieteikumu kompetentajā tiesā.


Cik ātri Amazon izskata Brand Registry pieteikumus?


Parasti reģistrācijas process ilgst līdz 10 dienām.


Vai obligāti jāizmanto Amazon IP Accelerator, lai aizsargātu preču zīmi pirms tā ir reģistrēta?


Nē, Amazon akceptē arī preču zīmes, kuras ir pieteiktas reģistrācijai, neizmantojot Amazon IP Accelerator pakalpojumu.


Kopsavilkums


Amazon Brand Registry ir efektīvs rīks cīņai ar negodīgu konkurenci, kas ļauj zīmolu īpašniekiem ātri novērst preču zīmju pārkāpumus Amazon interneta veikalā. E-komercijai attīstoties, sagaidāms, ka Amazon Brand Registry un līdzīgu risinājumu nozīme nākotnē tikai pieaugs. Pirms uzsākat tirdzniecību Amazon ir svarīgi parūpēties par Jūsu preču zīmes reģistrāciju.

Comments


Vai Jums ir nepieciešama palīdzība saistībā ar preču zīmes aizsardzību?

Parūpējieties par savu intelektuālo īpašumu

bottom of page