top of page
  • Writer's pictureAleksejs Valle

Vai preču zīme un autortiesības ir viens un tas pats?

Preču zīme un autortiesības nav viens un tas pats. Tie ir divi dažādi intelektuālā īpašuma veidi, kas kalpo atšķirīgiem mērķiem.


Kas ir preču zīme?


Preču zīme ir apzīmējums, kuru lieto, lai kāda uzņēmuma preces vai pakalpojumus atšķirtu no citu uzņēmumu precēm vai pakalpojumiem. Preču zīme var būt vārds, logotips, produkta forma, skaņa, krāsa, kustība vai jebkurš cits apzīmējums, kas spēj identificēt ar to marķētās preces vai pakalpojumus. Piemēram, McDonald’s vārds, Apple logotips, Nike “Just Do It” sauklis, Coca-Cola pudeles forma, Metro-Goldwyn-Mayer lauvas rēciens, Post-It līmlapiņu dzeltenā krāsa un Dropbox zilās ikonas kustība.


Kas ir autortiesības?


Autortiesības ir tiesības uz radošās darbības rezultātā radītu autora darbu literatūras, zinātnes vai mākslas jomā. Autortiesību objekts, piemēram, var būt grāmata, lekcija, datorprogramma, scenārijs, dziesma, zīmējums, skulptūra, fotogrāfija, arhitektūras darba skice un citi autoru darbi.

Preču zīme

Autortiesības

Pamatfunkcija

Nošķirt viena uzņēmuma preces vai pakalpojumus no citu uzņēmumu precēm vai pakalpojumiem.

Veicināt jaunu radošu darbu radīšanu.

Ko pamatā aizsargā

Preču zīmes īpašnieka tiesības aizliegt citiem reģistrēt un izmantot apzīmējumus, kas ir sajaucami līdzīgi.

Autortiesību īpašnieka tiesības atļaut vai aizliegt autora darba izmantošanu.

Kā iegūst tiesības

Ar izmantošanu vai reģistrāciju. Preču zīmes reģistrācija nodrošina plašāku tiesisku aizsardzību.

Automātiski, tiklīdz darbs ir radīts, bez nepieciešamības reģistrēt autortiesības vai ievērot kādas citas formalitātes.

Aizsardzības termiņš

Preču zīmes reģistrācija ir spēkā 10 gadus un to var atjaunot ik pēc 10 gadiem, ikreiz uz jaunu 10 gadu periodu.

Autortiesības ir spēkā visu autora dzīves laiku un 70 gadus pēc autora nāves. Autortiesību spēkā esamības termiņu nevar pagarināt.

Brīdināšana par tiesībām

Preču zīmes īpašnieks drīkst blakus spēkā esošai reģistrētai preču zīmei likt aplī ietvertu burtu “R”. Ja preču zīme nav reģistrēta, var lietot “TM” simbolu.

Tiesības uz darbu var apliecināt ar autortiesību aizsardzības zīmi, kuru atveido burts “C” aplī.

Var preču zīme var pārkāpt autortiesības?


Dažreiz preču zīmes var ietvert ar autortiesībām aizsargātus darbus. Piemēram, produkta logotipa (preču zīmes) pamatā var būt radošs dizains vai ilustrācija. Tāpēc preču zīmes īpašniekam ir svarīgi parūpēties par autortiesību pāreju. Jā autortiesības uz logotipu preču zīmes īpašniekam netiek nodotas, preču zīmes izmantošana bez autortiesību īpašnieka atļaujas var būt autortiesību pārkāpums.


Rezultātā autortiesību īpašnieks var panākt, ka preču zīme tiek atzīta par spēkā neesošu un tās izmantošana tiek pārtraukta. Autortiesību īpašnieks var arī prasīt, lai preču zīmes īpašnieks atlīdzina viņam radušos zaudējumus un morālo kaitējumu.

Comments


Vai Jums ir nepieciešama palīdzība saistībā ar preču zīmes aizsardzību?

Parūpējieties par savu intelektuālo īpašumu

bottom of page